Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen wijzigen.

Disclaimer

Hoewel Batenburg Caravan & aanhangwagen service de informatie op haar website met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Batenburg Caravan & aanhangwagen service draagt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van hyperlinks is voor eigen risico. Op alle tekst- en beeldmateriaal op batenburgservice.nl rust copyright dat toebehoort aan Batenburg Caravan & aanhangwagen service. Bezoekers mogen informatie opslaan of printen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik (informatie kopiëren, downloaden, verspreiden of verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik) is niet toegestaan.

Voor uitzonderingen dien je te beschikken over voorafgaande schriftelijke toestemming van Batenburg Caravan & aanhangwagen service.


Privacy

Op 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is per direct in werking getreden en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt vanaf nu dus één Europese regelgeving. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten is essentieel voor ons. De gegevens die wij van u hebben ontvangen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet aan derden verstrekt. U heeft ten alle tijden recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. De gegevens gebruiken wij wel om u op de hoogte te stellen van nieuws en eventuele activiteiten, aanbiedingen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit laten blokkeren door ons een e-mail te sturen of door even te bellen. Batenburg Caravan & aanhangwagen service houdt zich in alle gevallen aan de ook in Nederland geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Cookies

Batenburg Caravan & aanhangwagen service monitort algemene bezoekgegevens om de website te optimaliseren en gebruikt daarvoor Google Analytics. Door middel van cookies – een klein bestandje met gegevens - kan Google informatie over servergedrag opslaan op servers. Indien nodig maken wij gebruik van cookies om de gebruiker gemakkelijk iets te laten delen via Facebook en/of Twitter. Wij beschikken via deze werkwijze niet over persoonsgegevens, dat is versleutelde informatie.